ПЛАНИНАРСКИ ФОРУМ Форуми ПЛАНИНАРСКИ ФОРУМ
всичко за планината
Регистрирайте сеТърсенеВъпроси/ОтговориПотребителиПотребителски групиВход
с. Челопеч – х. Мургана-маршрути

 
Напишете отговор    ПЛАНИНАРСКИ ФОРУМ Форуми » Стара планина Предишната тема
Следващата тема
с. Челопеч – х. Мургана-маршрути
Автор Съобщение
ПетърРегистриран на: 20 Авг 2012
Мнения: 367
Местожителство: София

Мнение с. Челопеч – х. Мургана-маршрути Отговорете с цитат
с. Челопеч – х. Мургана-маршрути


https://photos.app.goo.gl/O0XjQoUp89a802FG2

От с."Челопеч" до х."Мургана" може да се стигне по три основни маршрута, всеки от които има и варианти. Ако сме пред картата и тя е нормално ориентирана /горе->север, дясно->изток/, проследени от ляво на дясно са следните:
Западният маршрут/условно/ е по хребета "Чуговица" и през местностите "Телчика" и "Радежа" достига хижата от изток. Има два под варианта, плътно по билото на рида или подсичайки го от запад, като в м."Телчика" се събират. Този маршрут е най-дълъг, но и най-обгледен, предлагащ красиви обзорни панорами към околността.
Най-често използван маршрут и който може да се приеме за основен е този, който върви по долината на р."Воздол". След м."Трите реки" при водослива на реките "Илинденска","Беленска" и "Равненска"/началото на р."Воздол"/ има два под варианта на маршрути към хижата. Левият в началото следи долината на "Беленската река", пресича я и през м."Радежа" и покрай скалното образование "Белия камък" достига хижата от запад, като скалата може да се подмине по два начина, на дясно под нея по частично обрасъл горски път, на ляво над нея, по-къс, но по-стръмен също горски път. Десният под вариант също има две възможни трасета до хижата. От водослива и срещу течението на "Равненска река", която тук се губи, до брода, който я пресича трасето е еднакво. Малко преди него в дясно се отклонява т.н."летен маршрут", който следи левият долинен склон на "Равненска река", в района на бившата Челопешка мандра я пресича и през м."Росица" достига хижата от изток. Другото трасе, условно "зимен маршрут" е след брода на "Равненска река" заобикаля безименната кота/N42 43.088 E24 03.483/, пресича силно охрастено плитко суходолие и по десния вододелен хребет на "Равненска река" през м."Росица" се съединява с лятната пътека. По-добрият вариант е вместо преодоляване на храсталаците в суходолието да се продължим напред по леко изразен хребет до достигане на пътеката, която подсича ниско хижата.
Може би източния маршрут е най-неизползван, в северно-източна посока от селото, покрай вр."Петровден", през м."Челопешка мандра" и по хребета на м."Диба" се излиза на шосето м/у хижата и мест."Кашана". И тука има два под варианта, вр."Петровден" може да се подсече от изток или запад.
Съществува и още един маршрут, за сега непроучен, римски път от брода на "Равненска река" към м."Росица", възможно е да е най-късият път до хижата. Следите му се забелязват при излизане към м."Росица", има и стара стрелка.
Между всички тези маршрути и техните варианти има свързващи пътеки използвани в миналото от местните животновъди, сега безперспективни от туристическа гледна точка. Единствено за туризъм може де се използва наскоро откритата екопътека "Червения камък" свързваща западният/по хребет Чуговица/ маршрут с този по долината на р."Воздол".с.Челопеч от м."Червени камък"..................Долината на р.Воздол от м."Червени камък"......по лятната пътека................................безименна кота на рид "Чуговица


м."Бялия камък и х."Мургана"...................."зимния" маршрут.................................вр."Петровден"...................................рид"Чуговица", скалата"Просечения камък"


"Белия камък"....................................рид"Чуговица"...................................."Продупчената скала.............................по "зимния" маршрут към с. "Челопеч"


1/с.Челопеч-х.Мургана по "лятната" пътека

летен маршрут с.Челопеч-х.Мургана
https://photos.app.goo.gl/sBKeAG90NjK7xSQ03

Не много познат маршрут, от скоро маркиран с нови сини марки/бяло-синьо-бяло/. Същият е добре обозначен със три сериозни забележки. Както често се случва и тук на места, където трябва да има подробна маркировка, такава липсва.

ж.с. Челопеч/"Гара Челопеч"/-м.Трите реки
https://photos.app.goo.gl/JtcOQbKRO5mhOVt23

Ако използваме обществен транспорт началото е от жп. спирка Челопеч. "Старата" гара вече се използва като товарна на рудника, има изградена нова към центъра на селото, до м. декември 2017 г. все още не функционираше. И така от гарата към центъра на селото по пътя успоредно на жп. линията от дясно на нея достигаме корегираното корито на р. "Воздол", на ляво под жп. подлеза и продължаваме с/у течението на реката. Само като информация, непосредствено след подлеза на дърво е поставена табела указваща посоката към екопътеката "Червени камък"/"стрелка 1"/. По-добрият вариант е да се движим от дясно/с/у течението/ на реката по бул."Мургана" за да минем покрай чешма и беседка до нея. Хубаво е да се запасим от тук с вода, до хижата няма друг питеен водоизточник.
Отварям скоба, външната чешма на хижата се спира и не бива да се разчита напълно, че тук ще има питейна вода. Обозначената на картата чешма "Топалов кладенец" в близост до хижата не работи. Най-близкият водоизточник е на около километър по макадамовия път към м." Кашана" в дясно под него. Водата изтича по дълга метална тръба със съмнително качество и естествено с "железен" привкус.
Напускайки селото и навлизане в долината, напразно търсим да видим зелената маркировка изобразена на картата. Няма такава и не е имало. В "Литература, карти, GPS ресурси", темата "Неточности и пропуски в картите"->"корекций на картата по оста с."Челопеч-х.Мургана" съм обяснил защо е така. На около 800 м. след чешмата достигаме до обозначен разклон, в ляво/юго-запад/ е началото/краят на наскоро изградената екопътека "Червени камък"/"р. 1"/. Продължавайки напред, наблизо в дясно над пътя е единствената зелена стрелка обозначаваща, че сме на пътя за х."Мургана"/"стрелка 2"/. В м."Селищара" пътя се разделя. Десният представлява табан в начален стадий на самозалесяване, използва се левия път. Напред навлизаме в охраняема зона за питейна вода, минаваме през отворена врата/"врата 1"/ и достигаме до първия разклон в м."Трите реки"/"м. 01"/.
м.Трите реки-х.Мургана
https://photos.app.goo.gl/IwhvpM92zON564yp1

Тук е началото на р."Воздол", образувана от сливането на "Илинденска", "Беленска" и "Равненска" реки. Напред/запад/ срещу течението на "Илинденска река" е пътя към м."Илинденски камък". Нашият е на дясно/север/. Разклонът е маркиран, наблизо има синя марки/"м. 01"/ в/у дърво непосредствено до пътя, от дясно на него. Продължаваме, като за ориентир може да ни послужи прекараният въздушно черен маркуч успоредно на пътя и транспортиращ питейна вода от каптаж на Беленска река. На стотина метра по-напред е втория разклон/"м. 02"/. На ляво/северо-запад/ продължава черен път/по картата маркиран със зелена марка/ по долината на Беленска река, който също може да се ползва за отиване до хижата. Разклонът не е маркиран, в дясно/юго-изток/ доста в страни от пътя и над него в/у камък има синя марка, трудно забележима/"м. 02"/. Тук водопровода влиза подземно за преминаване под пътя и отново въздушно продължава по долината на "Беленска река". Можем да приемем, че от тук започва истинското изкачване към хижата, общо взето същото е плавно без екстремни наклони. Минаваме покрай две марки в/у камъни криещи се в тревата/"м. 03,"м. 04"/, напускаме вододайната зона през отново отворена врата /"врата 2"/и стигаме до брода на "Равненска река". Пътят прави завой на близо 360 гр. и започва малко по-стръмно изкачване по т.н. нареченият "зимен" маршрут, който за сега не е нашия път. На метри преди да пресечем брода има оцветена в бяло стрелка, която е част от старата "зимна" маркировка. До нея върху камък е нанесена синя марка, можем да я сметнем за началото на "лятната" пътека/"м. 05+стрелка"/. Започваме не-много оптимистично, провиране през редки храсталаци, малко папратово поле, но това е за кратко, стъпваме на обработена пътека с нагъсто разположена маркировка, личи, че е правена наскоро. Забелязват се и стари поизбелели многоцветни марки и стрелки. Трасето в по-голямата си част минава през стара гора, което го прави подходящо за летния сезон. Това естествено е за сметка на обзорни панорами, които в случая липсват. Пътеката плавно се изкачва успоредно над р."Равненска" по левия долинен склон, частично минава по трасе на римски път. Преди излизането на обширна поляна и достигане на р. "Равненска" в горното и течение се пресича дълбок дол/"1"/ спускащ се от м. "Диба" в юго-западна посока към долината на реката. Възможна грешка е да продължим по него, маркировката тук е разредена, има пътека по дъното му, което може да доведе до объркване. През поляната пътеката е видима и лесно проследима. При минаването край руините на постройки има указателна табела- "х.Мургана летен маршрут"/"руини"/. След малко достигаме до р."Равненска", която в горното си течение е неголям поток. Прескачаме я и веднага се отзоваваме пред немаркиран разклон/"брод на поток+разклон"/. Тук е първото критично място за ориентиране в посока към х. Мургана. Не е логично, но правилната посока е на ляво /юго-запад/по течението на реката. Наблизо пътеката свива на дясно/запад/ и веднага във въздушните корени на огромно дърво се вижда синята маркировка. Започва изкачване по диагонал на левия долинен склон на суходолие в югозападна посока, трасето е маркирано със стрелки и марки. След стотина метра достигаме до "обилно" маркиран разклон със стрелка и различни по цвят марки указващи, че в дясно е пътека към хижата/"р. 2"/. Централната пътека продължава напред и с лек завой на дясно/запад, северо-запад/ излиза на обширните поляни под хижата, където се съединява със "зимната". След разклона се продължава покрай плитко суходолие и след около 350 м. го преодолява./т."А"/ Маркировката е на гъсто и това е добре, защото няма ясно обособена пътека. Тук е и второто критично място за ориентиране. Непосредствено след пресичане дъното на суходолието/ориентир по стара марка/ пътеката с възходящ "S" излиза на поляна и продължава напред в северна посока. Правилното решение щом сме на поляната да свием на ляво/запад/ /"2"/ и по трудно различима пътечка през рехав подлес на границата на гората да се промушим през него. Веднага се виждат марките в/у дърветата, малко разбъркани но достатъчни за ориентиране при липсата на ясна пътека. Излизайки на поляната сме се изкачили високо над суходолието и маркировката постепенно ни спуска към него. В един момент пътеката се появява, прескачаме суходолието/"суходолие"/, което вече е нещо като плитка вада, по диагонал и със завой на дясно излизаме от гората. Пътеката е видима, от ляво на нея в/у камък криещ се в храстите има марка/"м. 06"/. На метри след нея излизаме на черен път в район на "Т" образен кръстопът/"р. 3"/. Няма маркировка и това е следващото критично място, третото по ред. Логично няма да тръгнем на ляво/юг/ в посока с."Челопеч", но е възможно да продължим напред, което е грешка, защото ще подминем хижата. На дясно/север/ и излизаме на макадама от хижата към м."Кашана". Разклонът е маркиран, бяла стрелка и синя марка/"м. 07+стрелка"/ сочат правилната посока, още една синя марка преди хижата и край на маркировката. За ориентиране при слизане от хижата към с.Челопеч при достигане на въпросното кръстовище веднага свиваме на ляво и стъпваме на пътеката. Хубаво е на връщане да минем по друг път, например по "зимното" трасе или покрай вр."Петровден", но за това друг път.

Track:
1.gpx- http://dox.bg/files/dw?a=e909c0d15c
2.gdb- http://dox.bg/files/dw?a=a6b5fa8ca7
3.kmz- http://dox.bg/files/dw?a=4c02454dd7
Следвa...

Збл.
Обозначените обекти в скоби, кавички и удебелени/"...."/ са идентични със същите върху картата, нпр.:
/"м. 01"/-марка ...
/"р. 1"/-разклон ...
Снимки: https://photos.app.goo.gl/TphwF09B3TezrOK13 с геолокация и синхронизирани с описанието по-горе.

Специални благодарности на Chavdar Chapkanov/Pelitko/за използваните тук и на други места наименования на местности и обекти, както и идея за преходи.
Нед Юли 08, 2018 7:00 pm Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
ПетърРегистриран на: 20 Авг 2012
Мнения: 367
Местожителство: София

Мнение с. Челопеч – х. Мургана-маршрути Отговорете с цитат
2./ с.Челореч-екопътека Червени камък


https://photos.app.goo.gl/Tg4y3mDZmfkVthCu7


Начало: жп. спирка Челопеч към центъра на селото по пътя успоредно на жп. линията от дясно на нея достигаме корегираното корито на р. "Воздол", на ляво под жп. подлеза и продължаваме с/у течението на реката. Непосредствено след подлеза на дърво е поставена табела указваща посоката към екопътеката "Червени камък"/"стрелка 1"/. Спазвайки посоката на стрелката обръщаме движението на 360 гр. и отново покрай линията се връщаме в посока на жп. спирката. Минаваме покрай близката /"беседка"//електрифицирана/ и стигаме до разклон, на ляво е пътя за мината, нашият е на дясно. Можем да спестим заобикалянето, като минем по пряка пътечка започваща непосредствена в дясно от жп. съоръжение намиращо се м/у жп. линиятя и пътя /"трафопост"/. Пътеката пресича жп.линията и достига наблизо до описания по горе разклон. Да се внимава при пресичане на линията, няма прелез и охрана! Пътят набира височина по дълъг "S", като от горният му завой се отделят двете пътеки към горния /"навес"/ разположен в м. "Червени камък". До тука няма никаква маркировка, възможно вече да е поставена или предстои да се направи. Дясната/по посока на движението/ пътека, да я наречем условна "лятна", защото върви през борова гора и е сенчеста. Пак условно можем да приемем, че разклона/"р 1"/ е маркиран, върху камък, от ляво на пътеката има бяло-червена марка /"м"/ обозначаваща границата на природната/защитена ?/ местност "Червени камък". Пътеката се изкачва по рида "Барачица"/по Pelitko/, от дясно под хребета, на места стръмно, с "шарени" сенки. В горния край заобикаля връхната му /"кота"/ и се съединява с другия вариант на пътека към горния навес. Лятната/условно/ пътека се отделя от главния път малко след разклона на по-горе описаната пътека. Местността през която минава се нарича "Бели сипеи", напълно отговаря на цвета на почвата. Това е някаква индикация за ориентиране, разклонът/"р 2"/ не е обозначен. В началото след разклона е черен път/бял на цвят/, за кратко преминава в пътека. В горната му част отново се появява бяло-червена маркировка, която следи пътя и е добър ориентир. Както и при другата пътека, тази заобикаля връхната кота на рида, но отляво преди да се съединят. На въпросната кота има следи от древно съоръжение и керамични артефакти. От "съединението" към навеса води пътека по вече споменатата маркировка.
Горният навес на екопътеката е изграден до самия ръб в долната част на хребета "Червения камък". Красиво място с обширни панорами, за съжаление безводно. Ако пренебрегнем последното чудесно място за пикник. Към долината води стръмна пътека. В самота начало преминава през естествен/възможно изкуствен/ проход между скалите. На места е обезопасена с дървени парапети. Няма маркировка и не е нужна, отклонения от нея са непроходими. Долният навес /"навес 2"/ е добре оборудван, в шкаф от хладилник има голям набор от посуда, самият навес е по-голям спрямо горния. С впечатление съм, че мястото е посещаемо. Малко пешеходно мостче /"мост"/ през реката прави връзката с пътя по долината на р.Воздол. Разклонът /"р.1"/ е обозначен с табела.


https://photos.app.goo.gl/quBQCSzHk8GUAbRg9

Track:
1.gpx- http://dox.bg/files/dw?a=2affafb968
2.gdb- http://dox.bg/files/dw?a=48890d3fc8
3.kmz- http://dox.bg/files/dw?a=4d6f3ee2da
Снимки: https://photos.app.goo.gl/MJi2brj2Q54sven3A с геолокация и синхронизирани с описанието по-горе.

Збл.
Обозначените обекти в скоби, кавички и удебелени/"...."/ са идентични със същите върху картата, нпр.:
/"р. 1"/-разклон ...
Пет Юли 27, 2018 10:11 pm Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
IlkoРегистриран на: 16 Яну 2013
Мнения: 206
Местожителство: България

Мнение Отговорете с цитат
Интересно, браво за усилието и анализа Smile
Съб Юли 28, 2018 7:21 am Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
misleshtРегистриран на: 29 Ное 2006
Мнения: 2830
Местожителство: Пловдив

Мнение Отговорете с цитат
Един въпрос: по тази Равненска река, значими водопади има ли?

_________________
Две неща движат този свят - инатът и шубето.
Нед Юли 29, 2018 10:11 am Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла ICQ Номер
ПетърРегистриран на: 20 Авг 2012
Мнения: 367
Местожителство: София

Мнение Водопади? Отговорете с цитат
"Лятната" пътека минава над долината на въпросната река без пряка видимост към нея, по коствени признаци-без характерен шум на падаща вода, ми дадат основание да предположа, че реката е безинтересна от "водопадна" гледна точка. Освен това през маловодния сезон реката представлява малък поток с тенденция за пресъхване. Интересно е, че в горното течение количеството на течащата вода е по-голямо от това в долното, т.е по трасето се губи вода. След брода при разклона за "лятната" пътека до "вливането и" в м. "Трите реки" окончателно се губи. В този смисъл изчерпаното трасе на река в този район не отговаря на съществуващия терен.
Нед Юли 29, 2018 10:23 pm Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
Покажи мнения от преди:    
Напишете отговор    ПЛАНИНАРСКИ ФОРУМ Форуми » Стара планина Часовете са според зоната GMT + 3 Часа
Страница 1 от 1

 
Идете на: 
Не Можете да пускате нови теми
Не Можете да отговаряте на темите
Не Можете да променяте съобщенията си
Не Можете да изтривате съобщенията си
Не Можете да гласувате в анкети
 

ВРЕМЕТО:

вр.Ботев

вр.Мургаш

вр.Мусала

гр.Сандански

Черни връх

 Вземи рекламен банер   


 

Никаква част от материалите и снимките на този форум
не може да бъде копирана и използвана
без изричното съгласие на автора, който ги е публикувал.Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Design by Freestyle XL / Flowers Online.Translation by: Boby Dimitrov